Professional EducationSleva

Sleva 5 %

z celkové ceny kurzu pro fanoušky Facebook stránky PRODUCA, s.r.o.

Sleva 10 %

z celkové ceny kurzu pro studenty

Sleva 15 %

z celkové ceny kurzu pro 3 a více osob z jedné společnostiŠkolení podle místa


Facebook

Anketa
Při výběru kurzu je pro mě nejdůležitější
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
spolupach_tel:

Řízení a rozvoj malých a středních firem


MODULÁRNÍ ROZVOJOVÝ PROGRAM

Malé a střední podniky jsou přirozeným motorem ekonomiky. Všichni, kdo se rozhodli jít touto cestou, si zaslouží uznání a všestrannou podporu.

Program poskytuje ucelený systém, věnující se řízení a rozvoji firmy v celé její šíři. Je složený ze šesti modulů, reagujících na současné problémy vyskytující se při řízení malých a středních firem.

Jednotlivé moduly jsou vzájemně provázané a umožňují tak získat komplexní pohled na chod celé firmy.

Program nabízí praktické dovednosti, které majitel – zakladatel firmy využije k jejímu řízení. Vychází přitom ze zkušeností, které lektoři získali v posledních patnácti letech při řízení firem.

Nepodobá se zavedeným seminářům a školením, které se zabývají jednou problematikou bez dalších souvislostí. Zabývá se vším, co potřebuje majitel - zakladatel firmy k jejímu řízení. V jednotlivých modulech si postupně probereme celý životní cyklus firmy a zaměříme se na aktuální potřeby účastníků školení.

PRO KOHO je určen: majitelům a jednatelům malých a středních firem

MÍSTO konání: Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 66484 Zastávka u Brna

DEN A ČAS konání: vždy pátek až sobota v čase 9.00 – 17.00 hod.

Mnohé malé a střední firmy úspěšně působí na trhu řadu let, nabízejí zajímavé produkty nebo služby. Majitelé stojí v čele firmy od jejího založení, řídí ji a intenzivně pracují na jejím dalším rozvoji. Výsledek však mnohdy i přes veškeré vynaložené úsilí neodpovídá jejich očekávání.

Jedním z důvodů je i to, že majitelé malých a středních firem jsou natolik vytížení, že nemají dostatečný prostor pro osobní rozvoj. Na základě vlastních praktických zkušeností s řízením firem jsme sestavili šest modulů, které pomohou majitelům a vrcholovým manažerům zorientovat se v oblastech, které jsou klíčové pro rozvoj firmy.

Od určitého okamžiku již je potřeba aplikovat určité manažerské postupy při řízení, avšak postupy aplikovatelné ve velkých firmách nejsou vhodné.

Jaké přínosy mohou účastníci po absolvování programu očekávat?

  • získají jednoduché nástroje pro řízení svých firem;
  • získané znalosti si mohou prakticky vyzkoušet v řízení svých firem a následně je konzultovat  s ostatními účastníky školení;
  • okamžitá přidaná hodnota;
  • konkrétní odpovědi na otázky týkající se chodu, řízení a rozvoje svých firem;
  • naučí se efektivněji řídit své společnosti;
  • získají tolik potřebný nadhled, aby mohli dále rozvíjet sebe i svoji společnost;
  • sami si vyzkouší to, co budou chtít po svých zaměstnancích;
  • jasně si pojmenují problémy, kterými prochází jejich společnosti i oni sami;
  • budou si umět nastavit strategii a pojmenují si možnosti jak dosáhnout svých cílů;
  • osvojí si principy budování a rozvoje úspěšné firmy.

Osobní zkušenost, skvělá spolupráce v týmech, aktivní zpětná vazba, zkušenosti s aplikací získaných dovedností ve svých firmách a výměna zkušeností s ostatnímu členy týmů jsou základem pro změnu myšlení v řízení a dalším směrování vlastních společností.

Přehled mod​ulů

Modul Cíl modulu Termín modulu Cena modulu Cena balíčku
M1: Řízení malých a středních firem v různých fázích rozvoje „Krok za krokem v budování firmy“ 24.-25.4.2015
16 hodin
10.000,- Kč ---
M2: Strategie a strategické řízení „Pro toho kdo nemá cíl, není žádný vítr dobrý“ Bude dopřesněno po zahájení M1

80 hodin

10.000,- Kč ---
M3: Finanční řízení pro manažery „Každý manažer potřebuje být částečně ekonom“ 10.000,- Kč ---
M4: Vedení a řízení lidí - leadership „Manažer bez týmu je jako generál bez armády“ 10.000,- Kč ---
M5: Vybrané manažerské techniky „Jak rozhodovat bez emocí“ 10.000,- Kč ---
M6: Ostatní dovednosti „Úspěšná firma = dobrý obchodník“ 10.000,- Kč ---
Celkem   96 hodin 60.000,- Kč 54.000,- Kč

Na tento modulární vzdělávací program – Řízení a rozvoj malých a středních firem – se můžete přihlásit v níže uvedeném formuláři.

Ubytování a strava nejsou zahrnuty v ceně. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Na místě bude všem účastníkům zdarma poskytnuto drobné občerstvení (catering) - káva, sladké pečivo, nealko, chlebíčky.

Termíny jednotlivých modulů a místa konání jsou uvedeny na těchto stránkách  www.produca.cz. Účastníci si na základě těchto termínů a přihlášení mohou samostatně objednat ubytování v místě konání školení nebo blízkém okolí.

Osoba
Kontakt
Společnost
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
ubrou_ek: