Professional EducationSleva

Sleva 5 %

z celkové ceny kurzu pro fanoušky Facebook stránky PRODUCA, s.r.o.

Sleva 10 %

z celkové ceny kurzu pro studenty

Sleva 15 %

z celkové ceny kurzu pro 3 a více osob z jedné společnostiŠkolení podle místa


Facebook

Anketa
Při výběru kurzu je pro mě nejdůležitější
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 8 =
Vyřešte tuto jednoduchou otázku a napište odpověď. Např. pro 1+3 napište 4.

Prezentační dovednosti


Nekopírujte poučky – najděte svůj výjimečný a přitažlivý styl! O výsledku rozhodují detaily, o kterých málokdo ví. Přesto posluchače vždy ovlivňují!

Cíle | Co Vás naučíme | Přínosy

Úvod: Program vznikl na základě mnohaletých zkušeností s prezentacemi. V praxi rozhodují detaily, které je možno poznat a natrénovat. Je třeba o nich jen vědět. Bohužel není možné tyto detaily po-psat v knihách a řada trenérů se jim nevěnuje. Pro úspěšnou prezentaci svých myšlenek potřebujete zvládnout působení vašeho těla, slov i pomůcek. Každý kompromis je riziko pro Vás!

Cílová skupina: veřejně vystupující osoby s potřebou zaujmout publikum, tvůrci obchodních prezen-tací firmy, příprava na konference apod.

Přínosy:

 • viditelné zvýšení úrovně prezentátora v porovnání s „konkurenty“,
 • natrénujete vlastní poutavý styl prezentace v bezpečném prostředí,
 • vyladění verbální a neverbální komunikace pro prezentace v různých situacích,
 • informace k tvorbě zajímavých prezentací,
 • umění získat si posluchače,
 • povědomí o nestandardním působení slov, neverbální komunikace a užitých pomůcek,
 • hlubší zvládnutí detailů, které absolventi kurzů prodeje a prezentace většinou neznají.

Nabyté znalosti | Osnova kurzu

Obsah:

 • mnohakolový trénink a video trénink prezentace se zpětnou vazbou,
 • pravidla působivé prezentace,
 • příprava a stavba prezentace,
 • příprava řečníka a pomůcek,
 • styl a dynamika projevu,
 • verbální a neverbální komunikace,
 • ovládnutí prostoru,
 • lidskost a autorita v prezentaci,
 • vhodná volba slov,
 • citlivá témata v prezentaci,
 • využití otázek,
 • jak zaujmout a získat si posluchače,
 • jak na těžké situace při prezentaci,
 • analýza publika,
 • tipy pro práci s publikem při prezentaci,
 • udržení pozornosti a aktivizace posluchačů,
 • odvrácení / zužitkování konfliktu,
 • prezentace bez přípravy,
 • práce se strachem, trémou a stresem,
 • správné využití pomůcek při prezentaci,
 • SW a technické vybavení.

Formální výstup

Certifikát