Professional Education
Požární ochrana

Naše kurzy vás provedou celou problematikou požární ochrany. Můžete začít jednoduše Zákonem o požární ochraně přes školení až po dokumentaci k požární ochraně. Znáte a orientujete se v základech požární bezpečnosti staveb? To vše a ještě mnoho dalších užitečných rad jsme si pro vás připravili v našich kurzech k požární ochraně.


Sleva

Sleva 5 %

z celkové ceny kurzu pro fanoušky Facebook stránky PRODUCA, s.r.o.

Sleva 10 %

z celkové ceny kurzu pro studenty

Sleva 15 %

z celkové ceny kurzu pro 3 a více osob z jedné společnostiModulární rozvojový program


Školení podle místa


Facebook

Anketa
Při výběru kurzu je pro mě nejdůležitější

Požární ochrana


Požární prevence

Požární ochrana je velmi rozsáhlým oborem, který zasahuje téměř do každé oblasti lidské činnosti. Každý z nás se chce cítit bezpečně nejen doma, ale také v zaměstnání nebo na veřejných místech, jako jsou nemocnice, nákupní centra, multikina či hudební festivaly. Nechceme být ohrožováni něčí nezodpovědností a nezájmem. Proto je důležité, abychom pokládali pravidla požární bezpečnosti za logické řešení, které se vždy vyplatí, protože hlavním smyslem je chránit naše životy a majetek.

Jak předcházet požárům

Požární prevence vychází ze základního principu, že každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek. Ten kdo má zájem předcházet požárům na pracovišti, si musí být vědom toho, že prevence před požáry je široký soubor opatření, která spolu vzájemně souvisí a zanedbáním některé součásti může být celý systém nefunkční a tedy neúčelný. Na co si tedy dát pozor?

Ing. Pavla Tománková

Důležitá témata požární ochrany:

  • požární bezpečnost staveb
  • pravidla požární bezpečnosti
  • preventivní opatření
  • rizika v podnikání
  • požární bezpečnost v podniku
  • požární prevence
  • jak předcházet požárům