Professional EducationSleva

Sleva 5 %

z celkové ceny kurzu pro fanoušky Facebook stránky PRODUCA, s.r.o.

Sleva 10 %

z celkové ceny kurzu pro studenty

Sleva 15 %

z celkové ceny kurzu pro 3 a více osob z jedné společnostiŠkolení podle místa


Facebook

Anketa
Při výběru kurzu je pro mě nejdůležitější
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
inspe_tor:

Vedení vytýkacích a propouštěcích pohovorů


Jste na vedoucí pozici, zaměstnáváte lidi, rozhodujete o personálním obsazení firemní struktury, vedete pohovory s uchazeči nebo vlastními zaměstnanci? Pokud si na kteroukoli otázku kladně odpovíte, tak jsme tento workshop připravili právě pro Vás. Využijte tuto přiležitost osvojit si základní pravidla struktury takovýchto pohovorů od vlastní přípravy, přes vedení pohovoru až po jeho ukončení a vlastní zpětné vazby.

Cíle | Co Vás naučíme | Přínosy

Pro koho je kurz určen

​Kurz je určen vedoucím pracovníkům na různých úrovních řízení , podnikatelům a manažerům, kteří potřebují nalézt optimální a citlivé řešení v problematických a vypjatých situacích tak, aby nedošlo k vytvoření demotivujícího pracovního prostředí nebo k dotčení lidské důstojnosti.

Co Vás naučíme

Dozvíte se, jak jednat v náročných profesních situacích a seznámíte se s nástroji sloužícími k profesionálnímu vedení problematických pohovorů.

Nabyté znalosti | Osnova kurzu

Osnova kurzu

  • Smysl a cíl pohovoru
  • Proč věnovat čas na přípravu?
  • Zvládnutí vlastní role
  • Výběr prostředí a vhodné načasování
  • Struktura obtížného pohovoru
  • Zvládnutí emocí a řešení vypjatých situací
  • Doporučená struktura vytýkacího pohovoru
  • Doporučená struktura propouštěcího pohovoru
  • Jak hledat varianty řešení?
  • Vedení vytýkacích a propouštěcích pohovorů

Studijní materiály

Vybraná doporučená literatura:

Heidema, James M. – Zanícený manažer
Bay, Rolf H. – Úspěšný cílový management
Koubek, Josef – Řízení lidských zdrojů
Plamínek, J. – Řešení konfliktů a umění rozhodovat
Godefroy, Ch., Robert, L. – Nauč se přesvědčovat
Scharlau, Ch. – Techniky vedení rozhovoru
Robbins, Anthony – Nekonečná síla
Schott, Barbara – Jednání
Pospíšil, Miroslav – Asertivita
Breitmanová, Patti, Hatchová Connie – Jak říkat ne bez pocitu viny
Scharlau, Ch. – Techniky vedení rozhovoru
Štěpančík, J. – Umění jednat s lidmi 2. Komunikace

+ Studijní materiál PRODUCA, s.r.o.

Formální výstup

Osvědčení o absolvování kurzu