Professional EducationSleva

Sleva 5 %

z celkové ceny kurzu pro fanoušky Facebook stránky PRODUCA, s.r.o.

Sleva 10 %

z celkové ceny kurzu pro studenty

Sleva 15 %

z celkové ceny kurzu pro 3 a více osob z jedné společnostiŠkolení podle místa


Facebook

Anketa
Při výběru kurzu je pro mě nejdůležitější
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
rekon_trukce:

Vysoce intenzivní nácvik prodeje pro pokročilé


Neprodávejte – naučte zákazníka nakupovat. Nekopírujte poučky – pochopte věci, které v knihách nenajdete!

Cíle | Co Vás naučíme | Přínosy

Úvod: Program vznikl na základě mnohaletých zkušeností s obchodem pro B2C a B2B. Rozvoj pokroči-lých obchodníků nesmí spočívat v pouhém drilu nebo ve vymýšlení nových metod. V praxi rozhodují detaily, o kterých si pokročilí obchodníci myslí, že je zvládají. Opak je pravdou a výsledkem je smlou-vání o cenách, nedotahování obchodů a velké množství námitek. Osvědčený přístup v rozvoji dobrých obchodníků spočívá v detailním pochopení prodejního jednání a ve schopnosti reflektovat.

Forma: Program je koncipován jako vysoce intenzivní trénink ve skupinách 2-4 osob. Pod vedením trenéra účastníci objevují a trénují nové možnosti (role klienta a obchodníka) a rozvíjí svou schopnost reflektovat (1-2 osoby poskytující zpětnou vazbu obchodníkovi). Rozvoj reflexe posiluje schopnost přenést nové poznatky do praxe, dodává motivaci k jejich udržení a umožňuje další rozvoj obchodní-ka bez podpory trenéra. Společnou prací ve skupině účastníci často objeví novou dimenzi spolupráce a jsou ochotni si v týmech dále pomáhat a poskytovat zpětnou vazbu i po návratu na pracoviště.
Proces učení tedy probíhá z velké části mezi účastníky a je zaměřen na udržitelnost změn v praxi. Trenér v reálném čase podněcuje nové úhly pohledu na dění ve skupině a pomáhá hledat lepší řešení pro konkrétní situace.

Smysl:

 • expertní zvládání využití otázek,
 • schopnost řídit klíčové části prodejního jednání,
 • vědomé zacílení na dohodu se zákazníkem (efektivita obchodu),
 • detailní trénink a rozvoj reflexe,
 • tipy a triky z praxe trenéra.

Nabyté znalosti | Osnova kurzu

Obsah

Obchodník:

 • jak připravit své uvažování na vysoce individualizované jednání,
 • orientace na výsledek (a organizace práce),
 • pojmenování návyků a jejich dopadů na výsledek.

Obchod (intenzivní trénink):

 • cold-call/ studený telefonát/první oslovení - trénink s rozborem audio nahrávky;
 • vedení prodejního jednání - intenzivní trénink s rozborem video nahrávky;
 • pokročilé kladení otázek - intenzivní trénink s rozborem video nahrávky;
 • detailní rozbor klíčových vět a jejich alternativy s ohledem na psychologii prodeje;
 • vhodná volba slov a pořadí vět jako prevence/řešení námitek a dalších těžších situací;
 • trénink reflexe jako příprava na další rozvoj v praxi bez pomoci trenéra;
 • detailní pochopení klíčových fází rozhovoru a jejich vliv na chování klienta při vyjednávání na-bídky a dokončení obchodu (předcházení odmítnutí, námitkám, smlouvání o ceně, …)
 • zacílení prodejního jednání a efektivní "koncovka" s rozhodnou žádostí o zakázku;
 • doplnění chybějících znalostí nebo dovedností podle individuálních potřeb,

Tipy a triky:

 • jak číst zákazníka;
 • jak obejít typologie;
 • jak vnést do jednání vysoce individuální přístup,
 • jak mít včas jasno o upřímnosti klienta v závěru jednání;
 • jak zákazníka častěji přesvědčit;
 • jak správně vnímat práci obchodníka, abychom měli úspěch a méně strasu;
 • jak předcházet a vést jednání o cenách, námitkách, …;
 • jak na slepé uličky, aby se místo vás "potil" zákazník;
 • jak získat výhody, přiblížit se klientovi a vytlačit „konkurenci“;
 • jak navázat pevné obchodně-přátelské vztahy na správných hodnotách.

Formální výstup

Certifikát