Professional EducationSleva

Sleva 5 %

z celkové ceny kurzu pro fanoušky Facebook stránky PRODUCA, s.r.o.

Sleva 10 %

z celkové ceny kurzu pro studenty

Sleva 15 %

z celkové ceny kurzu pro 3 a více osob z jedné společnostiŠkolení podle místa


Facebook

Anketa
Při výběru kurzu je pro mě nejdůležitější
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
8 + 4 =
Vyřešte tuto jednoduchou otázku a napište odpověď. Např. pro 1+3 napište 4.

Základy požární bezpečnosti staveb


Kurz je zaměřen na udržování a zvyšování kvalifikace odborníků v požární ochraně. Je tedy určen osobám odborně způsobilým v požární ochraně, technikům požární ochrany, preventistům požární ochrany, specialistům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také zaměstnancům, kteří zodpovídají za agendu požární ochrany na pracovišti.

Cíle | Co Vás naučíme | Přínosy

Proč se kurzu zúčastnit

Zaměříme se na novely právních předpisů a českých technických norem při jejich aplikaci v praxi. Upozorníme na nejčastější závady při kontrolách dodržování povinností. Poradíme jak jednat s orgány státního požárního dozoru. Pracujete v oboru již řadu let nebo se snažíte prosadit na trhu? Jistě víte, že zajišťování služeb v oboru požární ochrany stejně jako jiné služby jsou velmi závislé na spokojenosti zákazníka. Buďte profesionálové a udržováním své kvalifikace získejte náskok před ostatními.

Nabyté znalosti | Osnova kurzu

Osnova kurzu

  • Základní pojmy požární bezpečnosti staveb.
  • Jak se orientovat v požárně bezpečnostním řešení stavby.
  • Požárně bezpečnostní zařízení – druhy, význam a použití.
  • Požární bezpečnost stavby v provozu.
  • Jak správně umisťovat výstražné a bezpečnostní značky v objektu.
  • Praktické příklady a trénink získaných dovedností.
  • Jak se připravit na kontrolu státního požárního dozoru.

Studijní materiály

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Studijní materiály PRODUCA, s.r.o. – nejdůležitější informace si odnesete s sebou

Formální výstup

Certifikát