Professional EducationSleva

Sleva 5 %

z celkové ceny kurzu pro fanoušky Facebook stránky PRODUCA, s.r.o.

Sleva 10 %

z celkové ceny kurzu pro studenty

Sleva 15 %

z celkové ceny kurzu pro 3 a více osob z jedné společnostiŠkolení podle místa


Facebook

Anketa
Při výběru kurzu je pro mě nejdůležitější
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
organ_zace:

Zákon o požární ochraně v souvislostech dalších předpisů


Kurz je zaměřen na udržování a zvyšování kvalifikace odborníků v požární ochraně. Je tedy určen osobám odborně způsobilým v požární ochraně, technikům požární ochrany, preventistům požární ochrany, specialistům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také zaměstnancům, kteří zodpovídají za agendu požární ochrany na pracovišti.

Cíle | Co Vás naučíme | Přínosy

Proč se kurzu zúčastnit

Zaměříme se na novely právních předpisů a českých technických norem při jejich aplikaci v praxi. Poradíme jak jednat s orgány státního požárního dozoru. Pracujete v oboru již řadu let nebo se snažíte prosadit na trhu? Jistě víte, že zajišťování služeb v oboru požární ochrany stejně jako jiné služby jsou velmi závislé na spokojenosti zákazníka. Buďte profesionálové a udržováním své kvalifikace získejte náskok před ostatními.

Nabyté znalosti | Osnova kurzu

Osnova kurzu

  • Novelizace zákona o požární ochraně ve vztahu k požární prevenci – vývoj změn od roku 2001.
  • Propojení vyhlášky o požární prevenci a zákona o požární ochraně.
  • Technické podmínky požární ochrany staveb.
  • Požární bezpečnost při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
  • Technické podmínky požárních dveří.
  • Zvláštní požárně bezpečnostní opatření při svařování.
  • Stavební právo ve vztahu k zákonu o požární ochraně.
  • Nebezpečné chemické látky při aplikaci zákona o požární ochraně.
  • Uplatnění správního řádu ve vztahu k požární ochraně.
  • Praktické příklady a trénink získaných dovedností.

Studijní materiály

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
Studijní materiály PRODUCA, s.r.o. – nejdůležitější informace si odnesete s sebou.

Formální výstup

Certifikát