Professional EducationSleva

Sleva 5 %

z celkové ceny kurzu pro fanoušky Facebook stránky PRODUCA, s.r.o.

Sleva 10 %

z celkové ceny kurzu pro studenty

Sleva 15 %

z celkové ceny kurzu pro 3 a více osob z jedné společnosti
Facebook

Anketa
Při výběru kurzu je pro mě nejdůležitější
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 0 =
Vyřešte tuto jednoduchou otázku a napište odpověď. Např. pro 1+3 napište 4.

Jak zpracovat požárně bezpečnostní řešení stavby


Kurz je zaměřen na udržování a zvyšování kvalifikace odborníků v požární ochraně. Je tedy určen osobám odborně způsobilým v požární ochraně, technikům požární ochrany, preventistům požární ochrany, specialistům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také zaměstnancům, kteří zodpovídají za agendu požární ochrany na pracovišti.

Cíle | Co Vás naučíme | Přínosy

Doporučujeme nejdříve absolvovat kurz Základy požární bezpečnosti staveb.

Proč se kurzu zúčastnit

Zaměříme se na novely právních předpisů a českých technických norem při jejich aplikaci v praxi. Upozorníme na nejčastější závady při kontrolách dodržování povinností. Poradíme jak jednat s orgány státního požárního dozoru. Pracujete v oboru již řadu let nebo se snažíte prosadit na trhu? Jistě víte, že zajišťování služeb v oboru požární ochrany stejně jako jiné služby jsou velmi závislé na spokojenosti zákazníka. Buďte profesionálové a udržováním své kvalifikace získejte náskok před ostatními.

Nabyté znalosti | Osnova kurzu

Osnova kurzu

  • Požární bezpečnost staveb v souvislosti právních předpisů a ČSN.
  • Různé stupně řízení podle stavebního zákona.
  • Věcný a formální obsah požárně bezpečnostního řešení stavby.
  • Návrh koncepce požární bezpečnosti stavby – možnosti individuálního posouzení.
  • Funkce a návaznost požárně bezpečnostních zařízení.
  • Jak vypracovat výkresovou dokumentaci k požárně bezpečnostnímu řešení.
  • Praktické příklady a trénink získaných dovedností.
  • Posuzování projektové dokumentace stavby orgány státního požárního dozoru.

Studijní materiály

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Studijní materiály PRODUCA, s.r.o. – nejdůležitější informace si odnesete s sebou.

Formální výstup

Certifikát