Professional EducationSleva

Sleva 5 %

z celkové ceny kurzu pro fanoušky Facebook stránky PRODUCA, s.r.o.

Sleva 10 %

z celkové ceny kurzu pro studenty

Sleva 15 %

z celkové ceny kurzu pro 3 a více osob z jedné společnostiŠkolení podle místa


Facebook

Anketa
Při výběru kurzu je pro mě nejdůležitější
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 2 =
Vyřešte tuto jednoduchou otázku a napište odpověď. Např. pro 1+3 napište 4.

Jak předcházet požárům


Jak předcházet požárům

Požární prevence vychází ze základního principu, že každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek. Ten kdo má zájem předcházet požárům na pracovišti, si musí být vědom toho, že prevence před požáry je široký soubor opatření, která spolu vzájemně souvisí a zanedbáním některé součásti může být celý systém nefunkční a tedy neúčelný. Na co si tedy dát pozor?

Při zabezpečení firmy z hlediska požární ochrany je nutno se zaměřit na tyto neoddělitelné oblasti:

  1. stavba,
  2. provoz,
  3. lidský faktor.

Jelikož jsou podnikatelské aktivity velmi pestré, jsou různé také nároky na požární ochranu. Ani odborně kvalifikovaný pracovník nedokáže zabránit neštěstí v nedostatečně zajištěném objektu z pohledu požární bezpečnosti. A naopak – požár může vzniknout, přestože jsou prostory vybaveny nejmodernějším protipožárním zařízením. Je důležité, aby se jednotlivé úrovně zajištění požární ochrany vhodně doplňovaly. Příčiny vzniku požáru mohou být různé, některé nelze ovlivnit, ale je možné se na případný požár připravit.

Zásady požární prevence vycházejí ze základního právního předpisu, kterým je zákon o požární ochraně. Na něj navazují jeho prováděcí předpisy a další soubory předpisů, které požární prevenci ovlivňují. Jedná se například o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, stavební právo, prevenci závažných havárií a nebezpečné chemické látky a přípravky. Byla vytvořena soustava práv a povinností fyzických a právnických osob a jejich dodržování je pravidelně kontrolováno správními orgány. Státní správa je vykonávána Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru ČR, které je ústředním správním úřadem a hasičskými záchrannými sbory krajů.

Přehled nabízených kurzů:

Jak efektivně provádět školení o požární ochraně
Jak zpracovat dokumentaci požární ochrany
Začleňování činností podle novely zákona o požární ochraně
Základy požární bezpečnosti staveb
Zákon o požární ochraně v souvislostech dalších předpisů
Jak zpracovat požárně bezpečnostní řešení stavby