Professional EducationSleva

Sleva 5 %

z celkové ceny kurzu pro fanoušky Facebook stránky PRODUCA, s.r.o.

Sleva 10 %

z celkové ceny kurzu pro studenty

Sleva 15 %

z celkové ceny kurzu pro 3 a více osob z jedné společnostiŠkolení podle místa


Facebook

Anketa
Při výběru kurzu je pro mě nejdůležitější
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
ces_ovatel:

Požární prevence


Požární prevence

Požární ochrana je velmi rozsáhlým oborem, který zasahuje téměř do každé oblasti lidské činnosti. Každý z nás se chce cítit bezpečně nejen doma, ale také v zaměstnání nebo na veřejných místech, jako jsou nemocnice, nákupní centra, multikina či hudební festivaly. Nechceme být ohrožováni něčí nezodpovědností a nezájmem. Proto je důležité, abychom pokládali pravidla požární bezpečnosti za logické řešení, které se vždy vyplatí, protože hlavním smyslem je chránit naše životy a majetek.

Názory lidí na požární prevenci se velmi liší. Najdou se zastánci názoru, že preventivní opatření jsou zbytečná, protože oni jsou zvyklí fungovat bez nich a doposud se nic nestalo. Někteří však uvažují dlouhodobě a vědí, že je výhodnější investovat do prevence, čímž se sníží rizika v podnikání. Argument některých podnikatelů, že by rádi investovali do požární prevence, ale napjatá finanční situace to neumožňuje, je pouhou výmluvou. Investiční náklady na vybavení a organizační opatření požární ochrany firem jsou nepatrnou položkou ve srovnání s výdaji na náhradu požárem poškozeného technického zařízení nebo případného odškodnění zaměstnanců. Každý zaměstnavatel má nepochybně v popředí zájmu především zdraví a  bezpečnost svých zaměstnanců a také ochranu svého majetku

Požární bezpečnost v podniku by vždy měla být řešena komplexně. Tedy od kvalitního požárně bezpečnostního řešení stavby jako součásti projektové dokumentace (například při stavbě nových objektů nebo rekonstrukcích stávajících prostor), důsledného dodržování požadavků v projektu také při samotné realizaci stavby, přes maximálně efektivní bezpečnostní systém požární ochrany (nejen při plném provozu, ale také v mimopracovní době) a v neposlední řadě také osobní zodpovědností každého pracovníka ve vztahu k požární ochraně.

 

Přehled nabízených kurzů:

Jak efektivně provádět školení o požární ochraně
Jak zpracovat dokumentaci požární ochrany
Začleňování činností podle novely zákona o požární ochraně
Základy požární bezpečnosti staveb
Zákon o požární ochraně v souvislostech dalších předpisů
Jak zpracovat požárně bezpečnostní řešení stavby